Centrālās apkures katli

Katli

Boxer

Katla BOXER konstrukcija pielāgota augšējai un apakšējai kurināmā sadedzināšanai.

Duox

Katls DUOX ir konstrukcija ar divām sadegšanas kamerām.

Ekonox

Katls ir domāts darbam ar cieto kurināmo: oglēm, ogļu smalkumu maisījumu, malku un malkas atkritumiem.

Master

Katls MASTER ir konstrukcija ar vertikālu ūdens plauktu izvietojumu.

Matix

MATIX ir katls diennakts darbam, apgādāts ar bunkuru un automātiskās kurināmā padeves iekārtu.

Matix max

MATIX ar jaudu no 75 līdz 200 kW – tas ir katls, kas sametināts no 8 mm biezas sertificētas tērauda loksnes.

Smoker

Katla SMOKER priekšrocība ir tā funkcionalitāte. Katls domāts kurināšanai ar cieto kurināmo.

Trot

Katls TROT domāts kurināmā apakšējai dedzināšanai (optimāli apakšējai un augšējai).

BOXER

Katla BOXER konstrukcija pielāgota augšējai un apakšējai kurināmā sadedzināšanai, kā rezultātā katls visoptimālāk sadedzina sijātā sortimenta akmeņogles, kā arī ogļu un ogļu smalkumu maisījumu, malku un malkas atkritumus. BOXER aprīkots ar elektronisko temperatūras regulētāju un pieplūdes gaisa padeves ventilatoru, kas uztur katlā temperatūru uzdotajā līmenī, kā arī regulē CA cirkulācijas sūkņa un karstā ūdens sūkņa darbību. Turklāt katlu var pielāgot darbam ar velkmes regulētāju. Darbības laiks pēc vienas padeves ir no 6 līdz 16 stundām. BOXER ir apgādāts ar ūdens ārdiem, tam ir vertikāls kameras izvietojums, kamera ir papildus sadalīta ar papildus ūdens paneļiem, kā arī ir vairākpunktu gaislaides sistēma, kas nodrošina augstu ražīgumu un zemu sadegšanas produktu emisiju, kas apstiprināts pētījumos.

Raksturojums

Korpuss, atkarībā no katla jaudas, izgatavots no 6 līdz 8 mm biezuma sertificēta tērauda loksnes.

Vadības pults ar algoritmu PID (sadegšanas produktu temperatūras adapters), kas vada CA sūkni un otru sadzīves karstā ūdens sūkni.

Augšējā un apakšējā sadegšana.

Ergonomiska iekraušana.

Optimāla ārdu tīrīšana.

Nodilumizturīgas durvju slēdzenes.

Korpuss izveidots no štancēta tērauda.

Tehniskie dati

DUOX

Katls DUOX ir konstrukcija ar divām sadegšanas kamerām (kurtuvēm): apakšējā – ar automātisku retortes degli no karstumizturīga čuguna, augšējā – ar stacionārām ārdu restēm, kurām ir ūdens dzesēšana. Katla vērtība ir plašā kurināšanas kamera, kas dod iespēju sekmīgi dedzināt malkas vai ogļu veida cieto kurināmo. Svarīga katla īpašība ir tā cietais korpuss, ērta pieeja katla tīrīšanai (no priekšpuses) un mazākas prasības dūmvadu vilkmei. Katls atbilstoši standartiem apgādāts ar paplašinātu un apkalpošanā ērtu katla vadības sistēmu, kā arī ar četriem apkures sistēmas sūkņiem (CA sūknis, sadzīves karstā ūdens sūknis, grīdas apsildīšanas sūknis un cirkulācijas sūknis).

Raksturojums

Katla korpuss izgatavots no 6 mm biezas sertificēta tērauda loksnes.

Mūsdienīga vadības pults ar intuitīvu izvēlni, kas pārvalda katlu un četrus sūkņus.

Kurtuves papildkamera un papildus ūdens ārdi, izgatavots no katla bezšuves caurules.

Vācu firmu oriģinālie montāžas mezgli,  2,5 mm biezas tērauda plāksnes bunkurs.

Uz leju vai uz augšu orientēts dūmrovis.

Ar caurštancēšanu pastiprinātas durvis.

Nodilumizturīgas durvju slēdzenes.

Tehniskie dati

EKONOX

Katls ir domāts darbam ar cieto kurināmo: oglēm, ogļu smalkumu maisījumu, malku un malkas atkritumiem. Ērta lūka kurināmā iebēršanai, lielas durvis iekraušanai, kā arī kurināšanas kamera – tas ir ērti lielu malkas kluču dedzināšanai. Katli ražošanā ir pielāgoti mijiedarbībai ar velkmes regulatoru (tādējādi neprasa elektroenerģijas patēriņu), ventilācijas iekārtu, kas elektroniski vada degšanas procesu. Katla konstrukcija sastāv no optimālā leņķī izvietotu ūdens plauktu savienojumiem, dūmvadu caurulēm, kur cirkulē sadegšanas produkti, kā arī no katla caurulēm izveidotiem ūdens ārdiem.

Raksturojums

Korpuss pilnībā izgatavots no sertificēta 6 mm biezuma tērauda, izmantojot maksimālu izliekumu skaitu, kas ļauj ierobežot metināto savienojumu daudzumu, samazinot spraugu veidošanās risku.

Liela sadegšanas kamera, ergonomiska ielādes lūka.

Ērta piekļuve siltummainim, kas atvieglo tīrīšanu.

Optimāla konstrukcija. 

Nodilumizturīgas durvju slēdzenes.

MASTER

Katls MASTER ir konstrukcija ar vertikālu ūdens plauktu izvietojumu, kas ir galvenais siltummainītāja elements. Šāda tipa risinājuma galvenā iezīme ir kompaktā konstrukcija, ērta pieeja katla tīrīšanai (no priekšpuses) un vienlaicīgi mazākas prasības dūmvada šķērsgriezumam. Katls piemērots akmeņogļu, ogļu un ogļu smalkumu maisījuma un ogļu maisījuma dedzināšanai ar iekuri augšpusē. Katla raksturīgākā iezīme ir plašā kurināšanas kamera, kas ļauj sekmīgi dedzināt garmēra kurināmā veidus, kā arī dažādu veidu malku.

Raksturojums

Korpuss, atkarībā no katla jaudas, izgatavots no 6 līdz 8 mm biezuma sertificēta tērauda loksnes.

Vadības pults ar algoritmu PID (sadegšanas produktu temperatūras adapters), kas vada CA sūkni un otru sadzīves karstā ūdens sūkni.

Liela kurināšanas kamera, ergonomiska iekraušanas lūka.

Ērta piekļuve siltummainītājam, kas atvieglo tīrīšanu.

Nodilumizturīgas durvju slēdzenes.

Korpuss izveidots no štancēta tērauda.

Optimāla ārdu tīrīšana.

Tehniskie dati

MATIX

MATIX ir katls diennakts darbam, apgādāts ar bunkuru un automātiskās kurināmā padeves iekārtu. 5–25 mm frakcijas ogles „graudi” tiek sadedzināti retortes kurtuvē ar iedarbinātu pieplūdes ventilatoru. Augstā temperatūra čuguna kurtuvē ļauj iegūt bezdūmu sadegšanu, zemu emisiju un augstu ražīgumu 87–89% līmenī. Vadības pults kontrolē ūdens temperatūru katlā un regulē padeves mehānisma, gaislaides un sūkņu darbību, kā arī var mijiedarboties ar istabas termostatu. Būtiska katla vērtība ir papildus ārdu čuguna kurtuves esamība. Tas ļauj katlam strādāt avārijas situācijās, kā arī periodiski kurināt ar malku un citiem kurināmā veidiem. MATIX var strādāt nepārtraukti visas apkures sezonas garumā. Automātika ļauj uzsildīt sadzīves karsto ūdeni arī vasaras sezonā. Katlam ir ekoloģijas sertifikāts ICHPW (ogļu ķīmiskās pārstrādes institūts), ko apstiprina ICHPW veiktie pētījumi. Viena kurināmā ielādēšanas reize dod katlam iespēju vairākas dienas darboties bez apkalpošanas.

Raksturojums

Mūsdienīga vadības pults ar intuitīvu izvēlni, kas pārvalda katlu un četrus sūkņus.

Kurtuves papildkamera, kas dod iespēju kurināt ar malku, oglēm un atkritumiem.

Vācu firmu oriģinālie montāžas mezgli 2,5 mm biezas tērauda plāksnes bunkurs.

Ar caurštancēšanu pastiprinātas durvis.

Nodilumizturīgas durvju slēdzenes.

Tehniskie dati

MATIX MAX

MATIX ar jaudu no 75 līdz 200 kW – tas ir katls, kas sametināts no 8 mm biezas sertificētas tērauda loksnes. Šī tipa katlu līnijas īpatnība ir sadegšanas kameras konstrukcija. Dūmvadu cauruļu trīsstūra forma virs kurtuves – tas ir vienīgais katlos izmantojamais šāda tipa risinājums. Šāda konstrukcija ļauj iegūt lielāku kopējo siltumu saņemošās virsmas platību, neraugoties uz katla nelielajiem gabarītiem. Dūmvadu cauruļu vertikālais novietojums turklāt ierobežo putekļu nosēšanos un vienlaicīgi izsauc liesmas sadalīšanos tās efektīvākai izmantošanai aizmugures kamerās. Sadegšanas kameras konstrukcija pielāgota arī čuguna ārdu uzstādīšanai, kas ļauj katlu viegli pārkārtot tradicionālajai kurināšanai ar oglēm vai malku. Būtiska katla vērtība ir sadegšanas kamera, kas pirmajā sadegšanas etapā neļauj liesmai apdzist, kas savukārt ļauj labāk izdegt ogļu oksīdiem – tas pozitīvi ietekmē katla darba efektivitāti un ekoloģiju.

Raksturojums

Korpuss izgatavots no 8 mm biezas sertificēta tērauda loksnes.

Mūsdienīga vadības pults ar intuitīvu izvēlni, kas pārvalda katlu un četrus sūkņus 2,5 mm biezas tērauda plāksnes bunkurs.

Vācu firmu oriģinālie montāžas mezgli.

Ar caurštancēšanu pastiprinātas durvis.

Nodilumizturīgas durvju slēdzenes.

Ērta piekļuve siltummainītāja tīrīšanai.

Tehniskie dati

SMOKER

Katla SMOKER priekšrocība ir tā funkcionalitāte. Katls domāts kurināšanai ar šādiem cietā kurināmā veidiem: ogļu drupatas, ogļu smalkumi, ogļu smalkumu maisījums, kā arī lielgabarīta malka. Sadegšanas procesu kontrolē mikroprocesoru regulētājs, kas mijiedarbībā ar ventilatoru uztur lietotāja uzdoto temperatūru un vada sūkņa darbību. Inovatīvs katla konstrukcijas risinājums ir noslīpināta iebēršanas lūka, kas atvieglo kurināmā ielādēšanu. Lielākā siltumuztverošo elementu daļa izvietota vertikāli, kas uzlabo katla enerģētiskās īpašības, bet putekļi un sodrēji var brīvi nosēsties nogulsnētavā. Turklāt katlu iespējams piemērot darbam ar vilkmes regulatoru. Oriģināls risinājums ir dūmvadu caurules virs kurtuves, kas uztver siltuma pārpalikumus un sadala liesmu tās efektīvākai izmantošanai siltumapmaiņas katla aizmugures daļā. Darbības ilgums starp kurināmā iekraušanu ir no 12 līdz 24 stundām atkarībā no mājas siltumizolācijas un āra temperatūras. Šī tipa katlu nominālā jauda ir diapazonā no 18 kW līdz 33 kW (1,5 m2–3,0 m2), garantijas laiks šī tipa katliem ir 3 gadi.

Raksturojums

Vadības pults ar algoritmu PID (degšanas produktu temperatūras adapters), centrālās apkures (CA) vadības sūknis un otrs sūknis sadzīves karstajam ūdenim.

Liela sadegšanas kamera, ergonomiska iekraušanas lūka.

Nodilumizturīgas durvju slēdzenes.

Optimāla ārdu tīrīšana.

Korpuss izveidots no štancēta tērauda.

Tehniskie dati

TROT

Katla TROT konstrukcija raksturīga ar to, ka šis katls domāts kurināmā apakšējai dedzināšanai (apakšējai un augšējai). Atsevišķi katla elementi izgatavoti no 6 mm–8 mm–10 mm bieza lokšņu tērauda, ņemot vērā organisko vielu agresīvo iedarbību. Katla siltummainītājs sastāv no vertikāliem paneļiem, bet tieši virs kurtuves uzstādīts bunkurs un papildu durvis. Katls TROT domāts biomasas dedzināšanai (zāģu skaidas, šķelda, briketes, koksnes atkritumi). Gadījumā, ja šādu kurināmā veidu nav, var kurināt ar akmeņoglēm, pirms tam demontējot ielādes bunkuru. Konstanta sadegšana pie pilnas biomasas ielādes ir 5 līdz 10 stundas.

Raksturojums

Katla kurtuve izgatavota no 10 mm biezas sertificēta tērauda loksnes.

Vadības pults ar algoritmu PID (sadegšanas produktu temperatūras adapters), kas vada CA sūkni un otru sadzīves karstā ūdens sūkni.

Liela kurtuves kamera un bunkurs, kas atļauj ielādēt lielu zāģu skaidu daudzumu.

Ērta piekļuve siltummainītājam, kas atvieglo tīrīšanu.

Nodilumizturīgas durvju slēdzenes.

Korpuss izveidots no štancēta tērauda.

Tehniskie dati

TROT

Katla TROT konstrukcija raksturīga ar to, ka šis katls domāts kurināmā apakšējai dedzināšanai (apakšējai un augšējai). Atsevišķi katla elementi izgatavoti no 6 mm–8 mm–10 mm bieza lokšņu tērauda, ņemot vērā organisko vielu agresīvo iedarbību. Katla siltummainītājs sastāv no vertikāliem paneļiem, bet tieši virs kurtuves uzstādīts bunkurs un papildu durvis. Katls TROT domāts biomasas dedzināšanai (zāģu skaidas, šķelda, briketes, koksnes atkritumi). Gadījumā, ja šādu kurināmā veidu nav, var kurināt ar akmeņoglēm, pirms tam demontējot ielādes bunkuru. Konstanta sadegšana pie pilnas biomasas ielādes ir 5 līdz 10 stundas.

Raksturojums

Katla kurtuve izgatavota no 10 mm biezas sertificēta tērauda loksnes.

Vadības pults ar algoritmu PID (sadegšanas produktu temperatūras adapters), kas vada CA sūkni un otru sadzīves karstā ūdens sūkni.

Liela kurtuves kamera un bunkurs, kas atļauj ielādēt lielu zāģu skaidu daudzumu.

Ērta piekļuve siltummainītājam, kas atvieglo tīrīšanu.

Nodilumizturīgas durvju slēdzenes.

Korpuss izveidots no štancēta tērauda.

Tehniskie dati